• O
  • K
  • G
  • r
  • o
  • u
  • p
  • .ge
OKGroup.ge
okgroup.ge - ახალგაზრდა კორპორაცია, რომელშიც ამჯერად 5 სხვადასხვა სახის ბიზნესია გაერთიანებული. საადვოკატო ბიურო -„Myadvokat.ge“ ; ტურისტული კომპანია - „OKtravel.ge“; ტურისტული კომპანია (შემომყვანი ტურიზმი) „Oktravelgeorgia.ge“; დასუფთავების კომპანია - „
MyAdvokat.ge

20 წლიანი გამოცდილების მქონე საადვოკატო ბიურო „OK&CG“ იურიდიულ მომსახურებას უწევს როგორც ფიზიკურ, ისე იურიდიულ პირებს სამოქალაქო, ადმინისტრაციულ, სისხლის, საგადასახადო, ფინანსურ საკითხებზე სასამართლოში, არბიტრაჟში, მესამე პირებთან და ადმინისტრაციულ ორგანოებში; იგი სამართლებრივ დახმარებას უწევს კლიენტებს დოკუმენტების მომზადებაში, ეწევა უფასო იურიდიულ კონსულტაციას, როგორც პირადად, ოფისში გასაუბრებით, ასევე ონლაინ რეჟიმით.   

  კომფორტული, მოქნილი, სწრაფი და მაღალი ხარისხის მომსახურება - სწორედ ამით გამოირჩევა „OK&CG“ სხვა საადვოკატო ბიუროებისგან. 

 

MyClient.ge

 პროფესიონალი იურისტების მიერ დაფუძნებული უძრავი ქონების სააგენტო, რომელიც მომსახურებას, ბაზარზე არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით გაგიწევთ. მოქნილი, სანდო და სრულყოფილი მომსახურება „Myclient.ge“... 
 

Oktravelgeorgia.ge

What can you say ABOUT US? In fact, it is called ABOUT YOU! Only because we always think ABOUT YOU.

And your desire, dreams, abilities, whims, unprecedented moments and sleeping emotions, say ABOUT US!
„People don't take trips-trips take people“
Ok Travel-your ambassador to Sakartvelo!

 

Что можно сказать О НАС?На самом деле, она называется О ВАС.Только потому, что мы всегда думаем О ВАС.А ваши желания, мечты, способности, капризы, невероятные моменты и спящие эмоции, говорят О НАС!

Не мы создаём путешествия, а путешествия создают ВАС!

Ок Травел - ваш посол в Сакартвело!

MyCleaner.ge

  დასუფთავების კომპანია Mycleaner.ge გთავაზობთ გენერალურსა და რემონტის შემდგომ დასუფთავებას, სტანდარტულ დალაგებას, მინა-ვიტრაჟების წმენდა... ალპინისტების მომსახურება ფარდების რეცხვა-დაუთოვებას, ეზოების, სარდაფების და სადარბაზოების დალაგებას, ქიმიური საწმენდი საშუალებებით მომარაგებას, ბალიშების, ლეიბების, გადასაფარებლების და საბნების რეცხვას, რბილი ავეჯის და ხალიჩების ქიმწმენდას

 

 როგორც ფიზიკურ, ასევე იურიდიულ პირებს!

 

OkTravel.ge

ტურისტული კომპანია Oktravel.ge გეგმავს შიდა და ტურებს. დაგეგმე მოგზაურობა როგორც მსოფლიოს სხვადასხვა მიმართულებით, ისე საქართველოს მასშტაბით.